Topplayดาวน์โหลด
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ.(iRAP Robot) ร่วมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2019 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
News Date30 เมษายน 2562
Topplayดาวน์โหลด (มจพ.) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย–จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และสมาคมศิษย์เก่าTopplayดาวน์โหลด ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. (iRAP Robot) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก World Robocup Rescue 2019 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ  Blu-O-RHYTHM & BOWLชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
1. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ดร.พินิจ จารุสมบัติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์
2. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์  อุปนายกสภาTopplayดาวน์โหลด
3. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดร.ชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง             
4. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดีTopplayดาวน์โหลด
5. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลชนะ 3 เกมรวมสูงสุด (ชาย)  นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บ.พัฒน์กล จำกัด มหาชน
6. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลชนะ 3 เกมรวมสูงสุด (หญิง) คุณภรณี  ลีนุตพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        
7. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลเกมเดียวสูงสุด (ชาย)  ดร.โอกาส  เตพละกุล  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
8. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลเกมเดียวสูงสุด (หญิง) ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา  นายกสมาคมศิษย์เก่าTopplayดาวน์โหลด ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
อัตราค่าสมัครแข่งขัน                        
ทีมกิตติมศักดิ์        ทีมละ 30,000 บาท           ทีมทั่วไป      ทีมละ 10,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 หรือสมัครในวันแข่งขัน 
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
1. คุณวิไลวรรณ หาดี  โทร. 081-1369999   โทรสาร  02-5874350  
2. คุณสุธาสินี  บุญประดิษฐ์  โทร. 081-4587058, 0-2555-2000 ต่อ 1604   โทรสาร 02-5552094 
3. คุณจตุพร คีมนารักษ์ โทร. 087-0544579  โทรสาร 02-5552094  
 พัทธนันท์/ข่าว
 
เว็บไซต์เดิม